Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


Jak na to? Aneb práce s kamenem svépomocí.

Kapitola 3 - Kamenná dlažba volně ložená na terasu či chodníček.


Terasa, zahradní chodníček nebo příjezdová cesta to jsou prvky, které spoluvytvářejí finální dojem z Vašeho domu a zahrady. Právě terasy a zahradní chodníčky patří mezi klíčové architektonické prvky, u nichž uživatel řeší nejen vzhled, ale také praktičnost, snadnou údržbu a životnost. A právě balkánská rula je ideální kámen pro kamenné terasy a kamenné chodníčky. Krásný vzhled dlažby z přírodního kamene je neopakovatelný, odolnost ruly pak zcela vyjímečná a snadná údržba terasy z kamene samozřejmostí. Pokud Vás terasa z kamene oslovila, neváhejte si ji realizovat svépomocí, volně ložená kamenná dlažba na terasu či chodníček je nejsnadnější a nejrychlejší technologií podkládky kamene, kterou zvládne i středně zručný domácí kutil.

:: Co budeme potřebovat?

Pro pokládku volně ložené kamenné dlažby je třeba připravit následující:
  • kamenná dlažba síly nejlépe od 15mm více
  • štěrk frakce 8-16 pro přípravu podloží
  • jemný písek případně cement na vyplnění spár
  • nářadí pro přípravu podloží: lopatu, hrábě
  • nástroje pro pokládku: gumovou palici, zednické kladívko, kartáč

:: Příprava podloží

Nejprve zaměřte výškovou úroveň budoucího povrchu Vaší kamenné dlažby na terase či chodníčku. Poté změřte, zda je stávající terén níž alespoň o 200 až 250mm. Pokud ne,odeberte přebývající zeminu. Případné prohlubně nikdy nedosypávejte vykopaným materiál - zasypejte štěrkem. Ve chvíli, kdy je terén v úrovni min. 200mm pod úrovní budoucí kamenné terasy nebo chodníku, zkontrolujte, zda je zemina dostatečně zhutněná. Pokud ne, je třeba zapůjčit si pěch a zeminu důkladně zhutnit. Následně na terén nasypte štěrk (nikoliv kačírek) v mocnosti minimálně 150mm, štěrkem vysypejte také veškeré díry a prohlubně a kompletně jej udusejte. Na štěrk nasypte jemný písek v takové tloušťce, která odpovídá síle Vašeho kamene pro terasu. Písek nekypřete, naopak jej hráběmi urovnejte a znovu udusejte. Podloží Vaší volně ložené kamenné dlažby je připraveno.

:: Pokládka kamene

Volně loženou kamennou dlažbu terasy pokládejte bez lepení přímo do písku. Písek by měl mít nepatrně větší mocnost tak, aby se kámen mohl srovnat do správné výškové úrovně údery gumovou palicí. Pokud některé kameny nemají ideální tvar a spáry by se Vám příliš nelíbily, můžete kámen přiseknout zednickým kladívkem. Po položení kamene je možné spáry vysypat pouze pískem nebo pro prodloužení životnosti použít suchou směs písku a cementu v poměru 1:1 nebo použít spárovací hmotu pro přírodní kámen. Po zaspárování přejeďte spáry a kámen kartáčem a terasu důkladně očistěte. Pokud bude volně ložená kamenná dlažba provede z balkánské ruly není třeba kámen penetrovat.

:: Doporučení

Pro terasu s volně loženou kamennou dlažbou volte kámen s velkou ohybovou pevností (rula, žula).
Pokud terasa nebo chodníček navazuje na travnatou plochu, zvolte výškovou úroveň terasy zhruba 2cm pod úrovní trávníku tak, aby bylo možné trávu snadno sekat.
Jestliže si na pokládku netroufáte sami, neváhejte nás konstaktovat. Rádi Vám Vaši dlažbu položíme.