Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


Jak na to? Aneb práce s kamenem svépomocí.

Kapitola 5 - Stavba suché zídky z přírodního kamene od A do Z.


Kamenné opěrné zídky realizované suchou technologií jsou nejčastějším zahradním architektonickým prvkem na českých zahradách. Jejich výhodou je nenáročný způsob realizace, který zvládne každý kutil, rychlá stavba suché zídky a v neposlední řadě i cena. Ovšem i při návrhu a realizaci opěrné zídky z kamene je třeba zvážit řadu pro a proti. Jsou to právě suché opěrné zídky ve svahu, které jsou extrémně namáhány vodou, zejména pokud spáry mezi kameny chcete osázet rostlinami. Pro stavbu suché zídky se pro svou velkou nasákavost a malou mrazuvzdornost vůbec nehodí pískovec či vápenec. Nejvhodnějšími materiály by byla žula nebo rula. Žula však bude příliš drahá a obvykle málo rustikální a proto jednoznačně vítězí balkánská rula.

:: Co budete potřebovat?

Pro stavbu suché kamenné zídky je třeba připravit následující:
  • zdící kámen
  • štěrk a štěrkopísek pro přípravu podloží
  • ideálně drenážní trubku pro odvod vody ze základové spáry
  • nářadí pro přípravu podloží: lopatu, hrábě, krumpáč
  • nástroje pro pokládku: gumovou palici, palici, zednické kladivo, případně perlík a kamenické sekáče a dláto

:: Příprava podloží

Základová rýha pro zídky do 600mm výšky by měla být nejméně 400mm hluboká. Základovou rýhu udusáme pěchem a vysypeme z jedné poloviny štěrkem nebo štěrkopískem (na obrázku označeno číslem 2), poté do štěrku položíme drenážní hadici (na obr. 3) a dosypeme štěrkem případně můžete základ vybetonovat. Na takto připravený základ se položí první řada těch nejširších a nejstabilnějších kamenů - podle výšky zídky je možné postavit i suchá zídka z kamene dvě řady za sebe. Kámen pevně utemujeme gumovou palicí do podloží. Mezi kámen a svah nasypeme štěrkopísek, který také důkladně udusáme. Podklad pro stavbu zídky je připraven.

:: Stavba suché zídky z kamene

Další řady kamene podkládáme na sucho vždy cca o 2-3cm uskočené, aby kameny měly spád proti svahu. Kameny pečlivě vybírejte tak, aby vázaly (jako cihly) a aby byly co nejvíce stabilní. Každou lichou řadu používejte širší kameny tzv. vazáky, které svážou kameny pod sebou a zasahují do štěrkopískového lože (na obr. 2). Suché zídky z kamene je možné realizovat až do výšky ca 1,5m, avšak pro všechny zídky vyšší než 60cm doporučujeme provádět suché zdění jen pod dohledem odborníka a po statickém zvážení konkrétního řešení - stability svahu a vhodnosti použitého kamene apod. Pokud si nejste jisti stabilitou některého kamenem, vyplatí se jej přilepit na cementovou maltu, charakter suché zídky nebude touto vyjímkou nijak zásadně narušen. V koruně zdiva dosypejte zeminu (na obr. 1) a můžete vysázet rostliny.

:: Doporučení

Pro suché kamenné zídky od 60cm výšky doporučujeme konzultovat stavbu s projektantem.
Do stavby suché zídky nad 1m výšky se nikdy nepouštějte bez konzultace s autorizovaným statikem.

§§ Pozor na stavební zákon

Stavba opěrných zídek do výšky 1m nepodléhá žádnému povolení, výjimkou jsou následující situace:
  • stavba je památkové chráněná nebo se nachází v památkové zóně příp. ochranném pásmu kulturních památek
  • stavbu zídky chcete realizovat blíže než 2m od hranice vlastního pozemku
  • suchá zídka má sousedit s veřejným prostranstvím
V takových případech anebo v případě suché zídky nad 1m výšky podléhá stavba suché zídky povolení místního stavebního úřadu.