Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


:: Jak na to? Aneb práce s přírodním kamenem svépomocí.

Kapitola 1 - Jak stanovit prořez kamenné dlažby či obkladu?


Pro stanovení prořezu kamenné dlažby, kamenného obkladu nebo zídky neexistuje univerzální vzorec. Přesto Vám z naší praktické zkušenosti z předchozích realizací doporučujeme následující postup. Před nákupem přírodního kamene je třeba co nejpřesněji zaměřit tvar kamenné dlažby resp. obkladu . Zaměření je třeba překreslit a co nejlépe spočítat čistou plochu. K vypočtené čisté ploše kamenné dlažby nebo kamenného obkladu je třeba připočítat prořez kamene dle následujících doporučení:
1. podle tvaru kamenné plochy: pro čtyřúhelníkové tvary uvažujte základní prořez 5-6% z plochy kamene, pro tvary šikmé 8-9% a pro obloukové tvary 12-15%,
2. podle velikosti spáry: průměrná spára mezi kameny je stanovena na 45mm, pokud spáru zmenšovat, připočtěte k prořezu za každých 5mm zúžení spáry 1,5%,
3. pro rovné sekané hrany tj. hrany bez řezání připočtěte na každý 1 metr délky hrany 50mm prořezu,
4. pro rovné řezané hrany (např. u domu či bazénu) připočtěte na každý 1 metr délky 100mm prořezu,
5. pro obloukové hrany připočtěte na každý 1 metr délky 250mm prořezu,
6. pamatujte, že prořezy dle bodu 1-5 se sčítají.
Uvedený postup jsou univerzální pro libovolný typ přírodního kamene. Obecně doporučujeme pro snížení prořezu spíše kombinaci velikostí kamenů. Skutečný prořez je vždy závislý zejména na pečlivosti realizující osoby.