Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


Jak na to? Aneb práce s kamenem svépomocí.

Kapitola 4 - Masivní pojezdová kamenná dlažba.


Pojezdová kamenná dlažba není z balkánské ruly žádný problém. Chcete-li příjezdové cesty nebo parkovací stání realizovat elegantním způsobem z materiálu, jehož životnost je prakticky je při správné údržbě prakticky neomezená, pak je gneiss tou správnou volbou. Zdatný kutil dokáže navíc pojezdovou kamennou dlažbu realizovat prakticky sám, svépomocí a to v poměrně krátkém čase. Za své úsilí pak bude odměněn zdařilým výsledkem, jímž bude nádherná, přirozeně vyhlížející kamenná dlažba z přírodního kamene.

:: Co budeme potřebovat?

Pro pokládku pojezdové kamenné dlažby si připravte následující:
  • kamenná dlažba síly od 25mm
  • štěrk/makadam frakce například 32-64 pro přípravu podloží
  • beton 15/20
  • kari sítě např. 100/100/6
  • nářadí pro přípravu podloží: lopatu, hrábě a vibráční desku
  • nástroje pro pokládku: gumovou palici, zednické kladívko, kartáč

:: Příprava podloží

Nejprve je nutné pečlivě vyměřit plochu budoucí kamenné dlažby a stanovit výškové poměry v území. Nezapomeňte na dostatečný sklon pro odvodnění parkovacího stání nebo příjezdové cesty. Poté je třeba odtěžit terén na hloubku min. 400mm pod finální úrovní kamenné dlažby. kamenná dlažba Ve výkopu nesmí zůstat volně sypaná či rozbředlá zemina. Případné prohlubně dosypávejte výhradně šterkem. Do suché základové spáry vložte min. 250mm štěrku frakce 32-64 nebo větší. Štěrk ukládejte ve dvou vrstvách, každou vrstvu důkladně zhutněte vibrační deskou. Finální vrstva štěrku by měla být min. 150mm pod budoucí plochou dlažby. Vaše podloží je připravené pro další etapu prací.

:: Pokládka kamenné dlažby do betonu

Na připravené podloží rozložte kari sítě s přesahem min. 200mm. Kari sítě podložte tak, aby se mezi ně a štěrk dostalo nejméně 25mm betonové směsi. Pro pokládku dlažby si nechte dovézt sušší betonovou směs (kvalita betonu C15/20). Beton vyložte do plochy, kterou za den stihnete položit. Přímo do betonové směsi pokládejte důkladně umyté kameny. Výšku kamenů řešte nejlépe utemováním gumovou palicí, nikoliv podsypávání kamenů tj. raději více betonu než méně. Pokud Vám zbyde betonová směs a nedokážete v daném dni položit další dlažbu máte dvě možnosti. Zaprvé nechat směs v úrovni ca 40mm pod budoucí čistou plochou kamenné dlažby a v dalších dnech lepit dlažbu na lepidlo anebo beton rozhrnout ve zbytku plochy do tloušťky max 70mm a následující den nabetonovat zbytek desky. V obou případech se však nesnažte hladítkem beton srovnávat, naopak maximální hrubost je žádoucí. Před pokračováním prací následující den pečlivě omyjte kontaktní betonové plochy. Pamatujte na staré pořekadlo, že "voda jsou zednické hřebíky".

:: Spárování

Ke spárování můžete použít komerční směsi dostupné ve stavebninách anebo se pokuste docílit přírodní spáry pískovocementovou směsí. Pro spárování touto technologií používejte v poměru 2:1 nebo 1:1 žlutý písek frakce do 0-4mm a šedý cement.

:: Doporučení

Používáme suché betonové směsi ředěné malým množstvím vody.
Před instalací rozložte celou paletu a vhodně kombinujte malé a velké kameny. Ušetříte si čas dořezáváním.
Nezapomeňte na spád kamenné dlažby Vašeho parkovacího stání.
V případě vysoké hladiny spodních vod konzultujte řešení s projektantem z hlediska odvodnění.