Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


Jak na to? Aneb práce s kamenem svépomocí.

Kapitola 2 - Jak se realizuje pochozí kamenná dlažba?


Pochozí kamenná dlažba, kterou chcete zkrášlit Váš rodinný dům patří mezi nejelegantnější řešení. Protože právě terasy, zahradní chodníčky anebo parkovací stání patří mezi exponované architektonické prvky, u nichž uživatel řeší nejen vzhled, ale také praktičnost, snadnou údržbu a životnost. Ideálním přírodní kamenem pro kamennou dlažbu je balkánská rula. Její krásný a přirozený vzhled je v zásadě neopakovatelný, její mechanické vlastnosti jsou vyjímečné a při správném provedení se jedná o téměř bezúdržbový materiál. Výhodou balkánské ruly, použité pro kamenné dlažby je také snadná realizaci. Středně zručný kutil zvládne snadno celý proces od počátku až do konce k radosti své i celé rodiny. Odměnou mu bude neopakovatelná kamenná dlažba.

:: Co budeme potřebovat?

Pro pokládku pochozí kamenné dlažby si připravte následující:
  • kamenná dlažba síly od 10mm více
  • štěrk/makadam frakce například 32-64 pro přípravu podloží
  • beton C12/15
  • kari sítě např. 150/150/6
  • nářadí pro přípravu podloží: lopatu, hrábě a ideálně vibráční desku
  • nástroje pro pokládku: gumovou palici, zednické kladívko, kartáč

:: Příprava podloží

V první fázi zaměřte pečlivě výšku budoucího povrchu kamenné dlažby. Poté je třeba odtěžit terén na hloubku 300-350mm pod tuto budoucí finální úroveň Vaší kamenné dlažby. Případné prohlubně zásadně nikdy nesmíte dosypat odtěženou zeminou - pro zásypy používejte výhradně štěrk. Takto připravená základová spára nesmí být před dalšími pracemi promočená. kamenná dlažba V případě, že Vás v průběhu realizace zastihne déšť, doporučujeme bahno znovu odtěžit. Do základové spáry nasypete štěrk frakce 32-64 nebo větší do výšky min. 100mm pod budoucí horní úroveň dlažby. Štěrk je nanejvýš žádoucí řádně zhutnit vibrační deskou. Vaše podloží je připravené.

:: Pokládka dlažby do betonu

Pro pokládku dlažby připravte sušší betonovou směs (kvalita betonu C12/15 nebo v domácích podmínkách 2,5:1 poměr písku a cementu). Rozprostřete na plochu betonovou vrstvu přibližně 2,5cm silnou a na ní položte kari sítě s přesahem 200mm. Následně podsypávejte každý kámen betonovou směsí a přímo do ní pokládejte jednotlivé kameny, které tvoří finální vrstvu kamenné dlažby. Kámen je před instalací nutné důkladně omýt. Položený kámen pečlivě utemujte gumovou palicí do správné výšky. Pokud bude používat sušší betonovou směs, bude práce probíhat rychleji, stejně tak bude snadnější hlídat výšku jednotlivých kamenů. Takto postupujte kámen po kameni. Pokud budete muset práce přerušit, tak před zahájením další prací pečlivě omyjte kontaktní betonové plochy. Pamatujte na staré pořekadlo, že "voda jsou zednické hřebíky".

:: Spárování

Ke spárování můžete použít komerční směsi dostupné v hobbyshopech a ve stavebninách anebo se pokusíte docílit přirozené krásné spáry směsí jemného písku a cementu. Pro spárování touto technologií používejte žlutý písek frakce do 0-4mm a šedý cement v poměru 2:1 nebo 1:1.

:: Doporučení

Používáme suché betonové směsi ředěné malým množstvím vody.
Před instalací rozložte celou paletu a vhodně kombinujte malé a velké kameny. Ušetříte si čas dořezáváním.
V případě vysoké hladiny spodních vod konzultujte řešení s projektantem z hlediska odvodnění.