Kamenná dlažba, obkladový kámen, kamenné zídky, kamenné ploty a kámen do jezírka.
Balkánská rula přímo z kamenolomu!


:: Pozor na omyly či záměny materiálů a chyby při instalaci!

V rámci neznalosti a/nebo snahy vydělat větší peníze dochází velmi často k záměně podobných materiálů za balkánský rhodopský gneiss (rulu). Připravili jsme pro Vás upozornění na nejobvyklejší omyly a záměny či chyby při instalaci.

:: Rhodopské pohoří neleží v Itálii

Ano, rula se těží i v Itálii, stejně jako se nachází i v České republice. Jedná se však o kámen s jinými vlastnostmi a také odlišnou cenou. Tedy není rula jako rula.

:: Ne každý kámen z Bulharska je rhodopská rula

Bulharsko je zemí s rozlohou přibližně o 40% větší než je Česká republika. Na takto rozsáhlém území se nachází řada rozmanitých geologických útvarů, které poskytují horniny mnoha druhů. Bohužel někteří obchodníci zaměňují jakýkoliv kámen z Bulharska za rulu. Jak tedy poznáte skutečnou rulu. Rula má vysokou tvrdost a pevnost, minimální nasákavost a poréznost. Rhodopská rula se pak vyskytuje téměř výlučně ve 4 odstínech v tj. rezavém, světle či tavě šedém a béžovém. Ořechové, medové, žluté, zelené, růžové a další více porézní kameny nejsou rhodopskou rulou s definovanými vlastnostmi a nemusí být tedy vhodné pro pevnostní použití na kamenné dlažby, zdivo a vnější kamenné obklady.

:: Tloušťka kamenů nehraje roli?

Naopak síla nebo chcete-li tloušťka kamenů je pro třídění do jednotlivých kategorií zásadní. Silnější kameny jsou dražší a naopak. Proto se ptejte svého dodavatele, jakou sílu kamenů Vám nabízí. A protože udá rozpětí, ptejte se kolik procent plochy se nachází v tomto rozpětí, kolik pod ním a kolik nad ním. Základní třídění v našem lomu je prováděno dle těchto kritérii: pro jakoukoliv kategorii (např. 15-30mm) je 80% plochy v tomto rozpětí a max. 10% plochy pod ním. Přičemž do posuzované plochy se nezahrnují okrajové části - hrany - kamene (10% délky/šířky kamene min. 20mm).

:: Nejčastější chyby při instalaci

Pozor na skládání kamene na paletě. Pokud kupujete nepravidelnou kamennou dlažbu či obklad jsou největší kameny v horní části, tak aby uzavřely paletu pro přepravu, ve střední části jsou kameny nejmenší a ve spodu jsou obvykle opět kameny o něco větší. Před pokládáním je třeba paletu rozložit a vybírat jednotlivé kameny rovnoměrně.

Pozor na prořezy. Při nákupu kamene uvažujte nejen s prostou plochou obkládaného prostoru, ale i s prořezem. Čím složitější je tvar terasy, chodníku či obkladu a čím více volných hran kamene takový prostor má, tím větší jsou prořezy. Prořez je také větší u velkoformátových dlažeb a obkladů. Proto doporučujeme prokládat velké formáty malými. Prořez se dramaticky sníží. Minimální prořez pro jednoduché obdélníkové tvary uvažujte vždy okolo 5-7%.

Pozor na spáry. U dlažeb, obkladů i zdícího kamene se uvažuje se standardní průměrnou spárou. Tato spára se liší podle typu kamene (jiná je u benátské a jiná u pravidelné dlažby), jeho formátu i tloušťky. Pokud chcete spáru zmenšovat, je to samozřejmě možné. Je však třeba si uvědomit, že zmenšováním spáry budete nuceni častěji řezat a v důsledku toho Vám vzniknou větší prořezy tj. pokryjete méně plochy, v extrémních případech u gigantických dlažeb dochází k prořezům i 15-20%. Proto vždy zvažujte, jak bude práce prováděna a jaké spáry zvolíte. Kouzlo kamene je především v jeho přírodním výrazu a jisté nepravidelnosti i při pravidelném obkladu či dlažbě.